http://biologius.ru/stroenie-i-funkcii-rastitelnogo-organizma/26-pobeg.html